Aanvraagformulier 2024

ONDERSTAAND AANVRAAGFORMULIER 2024 WORDT ALLEEN IN BEHANDELING GENOMEN ALS AAN DE CRITERIA WORDT VOLDAAN EN IS INGEDIEND BINNEN DE VASTGESTELDE TERMIJN.

ZODRA AANVRAAGPERIODE VOOR 2024 BEKEND IS ZULLEN WE DAT HIER OP DE WEBSITE VERMELDEN EN VIA ONZE SOCIAL MEDIA.

Indien je aan de voorwaarden denkt te voldoen, vul dan het onderstaande aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Als dat bij ons binnen is, krijg je bericht van ontvangst. Alleen aanvragen binnen de termijn en aanvragen die voldoen aan onderstaande criteria, worden in behandeling genomen. Aanvragers zowel aangepast sporters, gewone sporters en trainers. Binnen 2 maanden na sluiting van de aanvraagperiode krijgen indieners bericht of ze al of niet in aanmerking komen voor honorering.  We proberen de aanvragen binnen maximaal 6 weken af te ronden. Dit doen we door ze eerst te beoordelen, daarna in gesprek te gaan en eventueel een ‘werkbezoek’ op locatie af te leggen.