Aanvraagformulier 2022

ONDERSTAAND AANVRAAGFORMULIER 2022 WORDT ALLEEN IN BEHANDELING GENOMEN ALS AAN DE CRITERIA WORDT VOLDAAN EN IS INGEDIEND BINNEN DE TERMIJN, DE AANVRAAGPERIODE START BINNENKORT.

Indien je aan de voorwaarden denkt te voldoen, vul dan het onderstaande aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Als dat bij ons binnen is, krijg je bericht van ontvangst. Daarna gaat de Beoordelingscommissie met de aanvragen aan de slag en hoor je in oktober van ons of je al of niet in aanmerking komt voor ondersteuning door Sport Talent Noord.