Evert Jorritsma

Evert Jorritsma is zijn hele leven al werkzaam in de sport. In het dagelijks leven vervult hij de functie van directeur bestuurder bij Topsport NOORD. Een neutrale stichting die zich bezighoudt met het faciliteren van topsporters en talenten in het noorden van Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Op de route van breedtesport naar topsport via talentonwikkeling ontstaan veelal vergelijkbare uitdagingen voor de talenten. Het vanuit de regio betaalbaar houden van de ontwikkelkansen van ieder kind in het noorden is een belangrijke drijfveer voor Evert. Dit is ook één van de belangrijke pijlers onder Sport Talent Noord. Sinds november dit jaar levert Evert dan ook graag zijn bijdrage aan deze commissie teneinde zoveel mogelijk jonge talentvolle inwoners van het noorden een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.