Rob de Waard

Rob de Waard (18-10-1955) is geboren in Hanzestad Doesburg, maar heeft inmiddels zijn hart verpand aan een andere Hanzestad: Groningen. Daar streek hij medio 2010 neer, nadat hij met succes had gesolliciteerd naar het directeurschap van Huis voor de Sport Groningen. Een van oudsher provinciale instelling, maar tegenwoordig nagenoeg selfsupporting.

Rob werd uitverkoren vanwege zijn visitekaartje: onder meer directeur van Sport en Recreatie gemeente Utrecht, van Wolff Cinema Groep, van Ahoy Rotterdam en van stadion Galgenwaard. Verder was hij commissaris FC Utrecht, voorzitter Marathon Utrecht en bestuurslid stichting Top Sport Utrecht.

Rob is inmiddels gepensioneerd, maar is nog wel bestuurslid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen en heeft de voormalige Sport Talent Noord geadviseerd om de koerswijziging in te zetten in wat nu de Stichting Sporttalent Noord is. Rob is lid gebleven van de beoordelingscommissie en heeft de voorzittershamer overgedragen aan Wytze Kooistra.