Criteria kandidaatstelling sporters & sporters met beperking:

Aanmelden voor de aanvraagperiode in 2024 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Zodra de inschrijvingstermijn voor 2024 bekend is wordt dat bekend gemaakt op onze website en social media. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen binnen de termijn en aanvragen die voldoen aan onderstaande criteria, worden in behandeling genomen.

Ook sporters met een beperking kunnen een aanvraag doen. Binnen 2 maanden na sluiting van de aanvraagperiode krijgen indieners bericht of ze al of niet in aanmerking komen voor honorering.  We proberen de aanvragen binnen maximaal 6 weken af te ronden. Dit doen we door ze eerst te beoordelen, daarna in gesprek te gaan en eventueel een ‘werkbezoek’ op locatie af te leggen.

De criteria zijn:

 • De kandidatuur kan worden gesteld door:

  • talentvolle sport(st)ers, individueel of als lid van een team
  • voortrekkers in een zich onderscheidend (breedte)sportproject.
 • Individuele sport(st)ers mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 21 jaar.

 • De kandidaten moeten actief zijn in een sport die via de bond bij NOC*NSF is aangesloten.

 • De aangepaste sporter heeft het afgelopen seizoen (grote) vooruitgang in sportieve prestaties geboekt, hetzij in behaalde titels of persoonlijke records (verbetering).

 • De aangepaste sporter moet in het afgelopen jaar minimaal 6 maanden woonachtig zijn in de provincie Groningen of Drenthe en/of actief lid zijn van een Drentse / Groninger vereniging.

 • De kandidaten moeten wonen, dan wel sporten in de provincie Groningen of provincie Drenthe.

 • De financiële urgentie moet duidelijk gemotiveerd worden.

 • De kandidatuur moet gemotiveerd worden met de mate van ambitie, de al geleverde prestaties en het verdere stappenplan.

 • Aanmelden kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen en zijn ingediend in de aangegeven periode worden in behandeling genomen. Jaarlijks kun je je aanvraag indienen in de twee aangewezen perioden. Je krijgt na het indienen een bericht dat je aanvraag in goede orde is ontvangen. We proberen de aanvragen binnen maximaal 6 weken af te ronden. Dit doen we door ze eerst te beoordelen, daarna in gesprek te gaan en eventueel een ‘werkbezoek’ op locatie af te leggen.

 • Uitverkoren sporters of projecten kunnen op diverse wijze worden ondersteund. Dat kan een geldbedrag zijn, een trainingsstage in binnen- of buitenland, materiaal, mentale begeleiding, speciale coaching, (para)medische bijstand of een combinatie daarvan.

 •  De toe te kennen ondersteuning zal per geval worden bepaald. Het principe is verbetering van de prestatie.

 • De toegekende steun is in principe eenmalig.

 • Sporters of projecten die ondersteuning krijgen, rapporteren de ontwikkelingen aan de hand van hun stappenplan.

 • De toekenning van een aanvraag wordt vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse rechten en verplichtingen.

 • De commissie kan, als daarvoor gegronde redenen zijn, afwijken van de hiervoor genoemde criteria.