Criteria kandidaatstelling trainers:

Aanmelden voor de aanvraagperiode in 2024 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Zodra de inschrijvingstermijn voor 2024 bekend is wordt dat bekend gemaakt op onze website en social media. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen binnen de termijn en aanvragen die voldoen aan onderstaande criteria, worden in behandeling genomen.

Ook trainers met een beperking kunnen een aanvraag doen. Binnen 2 maanden na sluiting van de aanvraagperiode krijgen indieners bericht
of ze al of niet in aanmerking komen voor honorering. We proberen de aanvragen binnen maximaal 6 weken af te ronden. Dit doen we door ze eerst te beoordelen, daarna in gesprek te gaan en eventueel een ‘werkbezoek’ op locatie af te leggen.

De criteria zijn:

 • De kandidatuur kan worden gesteld door:

  • Talentvolle trainers, individueel of als trainer van een team
  • Voortrekkers in een zich onderscheidend (breedte)sportprogramma
 • Trainers mogen op het moment van de aanvraag niet jonger zijn dan 18 jaar.

 • De kandidaat moet actief zijn in een sport die via de bond bij NOC*NSF is aangesloten.

 • Op het aanwijzen van de commissie kan een trainer worden ondersteund waarvan de tak van sport niet behoort tot een NOC*NSF erkend (top)sportonderdeel.

 • Afgelopen seizoen moet de trainer/coach een grote vooruitgang in sportieve prestaties hebben geleverd, hetzij in behaalde titels dan wel vooruitgang in het proces met team of individu.

 • De kandidaat moet minimaal de afgelopen 6 maanden woonachtig dan wel actief zijn als trainer/coach in de provincie Groningen of de provincie Drenthe. Op het moment van beoordelen moet dit nog steeds gelden.

 • De financiële urgentie moet duidelijk gemotiveerd worden.

 • Aanmelden kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen en zijn ingediend in de aangegeven periode worden in behandeling genomen. Jaarlijks kun je je aanvraag indienen in de twee aangewezen perioden. Je krijgt na het indienen een bericht dat je aanvraag in goede orde is ontvangen. We proberen de aanvragen binnen maximaal 6 weken af te ronden. Dit doen we door ze eerst te beoordelen, daarna in gesprek te gaan en eventueel een ‘werkbezoek’ op locatie af te leggen.

 • Uitverkoren trainers kunnen op diverse wijzen worden ondersteund. Dat kan een geldbedrag zijn, een trainingsstage in binnen- of buitenland, materiaal, expert begeleiding, speciale coaching, een trainersopleiding of een combinatie daarvan.

 • De toe te kennen ondersteuning zal per geval worden bepaald. Het principe is verbetering van eigen ontwikkeling.

 • De toekenning van een aanvraag wordt vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse rechten en verplichtingen.

 • De commissie kan, als daarvoor gegronde redenen zijn, afwijken van de hiervoor genoemde criteria.