Maandag 24 oktober 2022 was de kick-off van de Stichting Sporttalent Noord, voorheen de John  Schokker Foundation in het Van der Valk hotel Groningen-Hoogkerk.

In de nieuwe constructie wordt deze missie voortgezet en verder uitgebreid. Het nieuwe bestuur bestaat uit Jasper Boter, Jan Schuil, Annemarie Wolzak, John Schokker en George Groote met als aanjager Kaelin Staats.

De voorzittershamer werd door John Schokker overhandigd aan de nieuwe voorzitter van de nieuwe stichting Jasper Boter. Diverse media hebben hier aandacht aan besteed, zoals het Dagblad van het Noorden.