Organisatie

Bestuur

Stichting Sporttalent Noord wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit Jasper Boter (voorzitter), George Groote (secretaris) en Jan Schuil (penningmeester).

Commerciële Commissie

De Commerciële Commissie van de Stichting zet zich in voor het verhogen van het budget dat jaarlijks beschikbaar komt voor ondersteuning aan talentvolle sporters in Groningen. De commissie wordt gevormd door mensen die thuis zijn in sportmarketing en -organisatie.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijk van het bestuur opererende beoordelingscommissie bepaalt of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria en neemt vervolgens een beslissing over toewijzing of afwijzing. De commissie bestaat uit mensen die hun sporen in de Groninger sportwereld hebben verdiend. Dat zijn Wietze Kooistra (voorzitter), Rob de Waard, Evert Jorritsma, Karin Zwart, Emiel Venema en Dick Heuvelman.

Stafbureau

De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau met Ger van Gelder als coördinator. Het stafbureau is de verbinding tussen de sportwereld en de Foundation. Het bureau draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en begeleiding van de verschillende activiteiten, zoals het verwerken van de aanvragen.

Ambassadeurs

De Foundation wordt ook uitgedragen door een aantal ambassadeurs dat de doelstelling uitstraalt en ondersteunt.

Kenmerk

De Foundation ambieert op geen enkele wijze enig winstoogmerk. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Daardoor kan het budget van de Foundation vrijwel maximaal worden besteed aan de toekenning van aanvragen.

De Foundation is ingeschreven op 22 december 2016 in het stichtingsregister van de KvK te Groningen als stichting Sport Talent Noord onder registratienummer 85706262.